Prawo cywilne

Zajmujemy się rozwiązywaniem problemów w niniejszej gałęzi prawa obejmującej zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego poprzez udzielanie porad, konstruowanie pism i wniosków, a także poprzez reprezentację naszych klientów.

TOP