Prawo karne i wykroczeń

Pomagamy naszym klientom zrozumieć problematykę prawa normującego kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej, formułujemy wnioski o ściganie, zawiadomienia o popełnieniu przestępstw, wszelkiego rodzaju wnioski procesowe oraz występujemy w imieniu naszych klientów.

TOP